מלגת צדוק שלוש

משפחת שלוש שמחה לבשר כי מלגת צדוק שלוש לשנת תשפ"ב (2021-22)

הוענקה ביום חמישי 11/11/2021 לסטודנטיות ג'ומאנה מטר ויובל חסון מהמכללה האקדמית תל אביב יפו

תודה לכל המשתתפות והמשתתפים בטקס הווירטואלי

בשנת 1960 נוסדה בעיריית תל אביב יפו קרן מלגות על שם צדוק אברהם שלוש. הקרן התבססה על תרומה של 3,000 לירות ישראליות מאת אלמנתו של צדוק, שושנה (רוז) שלוש לבית אפלבוים, וילדיהם - אביעזר שלוש ורות ון-ליר. בהסכם שנחתם בין העירייה לבין המשפחה נקבע כי מדי שנה תוענק לסטודנט או סטודנטית מלגה בגובה שכר לימוד שנתי, וזו תישא את שמו של צדוק ותפורסם ברבים.

קרן המלגות נשכחה בחלוף השנים, ולא הוענקה בהתאם להסכם. לאחר מאמצים רבים מצד המשפחה והעירייה, מלגת צדוק שלוש הותנעה מחדש.

מלגת צדוק שלוש לשנת תשע"ט (2018-19) הוענקה המלגה לגב' נור דסוקי - סטודנטית לתואר שני בבית הספר לממשל וחברה במכללה האקדמית תל אביב יפו.

מלגת צדוק שלוש לשנת תש"ף (2019-20) הוענקה לשתי מלגאיות - עו"ס בת אדם כהן וגב' אמאני עאמר - סטודנטיות לתואר שני בבית הספר לניהול וכלכלה במכללה האקדמית תל אביב יפו.

מלגת צדוק שלוש לשנת תשפ"א (2020-21) הוענקה לשתי מלגאיות - גב' סוג'וד חטיב וגב' יולי לטיצבסקי - סטודנטיות בבית הספר למדעי ההתנהגות במכללה האקדמית תל אביב יפו.