כיצואן פרי הדר, צדוק שלוש שיווק את תוצרתו באמצעות סמלים מסחריים שונים, כמו Atlas, Sphinx ו-Blue Cat

צדוק ושושנה (רוז) שלוש לבית אפלבוים, עם ילדיהם אביעזר ורות